Produktové podmienky

  ÚVOD

 1. Tento dokument obsahuje podmienky používania Elektronického systému ČENDA.
 2. Elektronický systém ČENDA je webová služba, ktorá slúži na zobrazenie štatistík o skupinách populácie dostupná na doméne https://cenda.online/ (ďalej len „Systém ČENDA“).
 3. Poskytovateľom systému ČENDA je spoločnosť European National Panels s.r.o., so sídlom Štěpánska 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 24309427, DIČ: CZ24309427 (ďalej len „ENP“).
 4. Užívateľom systému ČENDA je každý, kto si otvorí službu vo webovom prehliadači alebo akokoľvek inak konzumuje či využíva dáta tejto webovej služby (ďalej len „Užívateľ“).
 5. POPIS SLUŽBY

 6. Existujú 2 verzie Systému ČENDA:
  • Základná verzia, ktorá je dostupná bez prihlásenia zadarmo (ďalej len „Základná verzia“),
  • Expertná verzia, ktorá je dostupná len pre registrovaných Užívateľov s platenou licenciou (ďalej len „Expertná verzia“).

  VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA SLUŽBY

 7. Užívateľ nemá právo zhotovovať kópiu použitého softvéru alebo jeho zdrojového kódu.
 8. Užívateľ nesmie používať Systém ČENDA v rozpore so zákonom alebo týmito Podmienkami.
 9. Je zakázané dáta zo Systému ČENDA sťahovať s využitím automatizovaného softvéru (najmä s využitím botov, crawlerov a pod.)
 10. Je zakázané dáta zo Systému ČENDA akokoľvek zárobkovo využívať, najmä ich predávať tretej strane.
 11. Rezervujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah služby, a to vrátane rozsahu skupín a dimenzií a ich zaradenia do Expertnej verzie.
 12. Následkom porušenia týchto podmienok môže byť uplatnenie náhrady za škody a iné ujmy, ďalej náhrady za straty či iné sankcie.
 13. ŠPECIÁLNE PODMIENKY POUŽITIA ZÁKLADNEJ VERZIE

 14. Dáta, informácie a grafiku na webe môže Užívateľ použiť na akékoľvek nekomerčné použitie.
 15. Užívateľ je povinný uviesť použitý zdroj dát (ČENDA, www.cenda.online).
 16. ŠPECIÁLNE PODMIENKY POUŽITIA EXPERTNEJ VERZIE

 17. Umožňuje Užívateľovi používať pokročilé funkcie, ako je Expertný mód, alebo funkcie obľúbené segmenty.
 18. Dáta, informácie a grafiku na webových stránkach môže Užívateľ použiť pre akékoľvek komerčné i nekomerčné použitie. Užívateľ nemá právo na fyzickú kópiu použitého softvéru alebo na jeho zdrojový kód.
 19. Užívateľ nie je povinný uvádzať zdroj dát (ale samozrejme za to budeme radi).
 20. Licencia platenej Expertnej verzie je viazaná na konkrétneho Užívateľa (osobu), definovaného jeho e-mailom. Rovnaký účet nesmie používať viac ako jedna osoba. Je zakázané zdieľať prihlasovacie údaje Užívateľa.
 21. VLASTNÍCTVO DÁT

 22. Všetky dáta v rámci Systému ČENDA sú majetkom ENP.
 23. BEZPEČNOSŤ DÁT

 24. Pre prístup k Systému ČENDA používame šifrovanie (tj protokol „https“).
 25. Na ochranu užívateľských a licenčných dát používame šifrované prihlasovacie údaje.
 26. Dáta sú uložené v Európe na platforme Google cloud.
 27. ZODPOVEDNOSŤ

 28. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo ujmu vyplývajúcu z používania služby.
 29. ZÁRUKY

 30. Základná verzia:
  • Neposkytujeme žiadne záruky.
 31. Expertná verzia:
  • 99% dostupnosť
  • Neobmedzené používanie služby po dobu trvania Vašej licencie
  • Podpora a odpovede na Vaše otázky do 3 dní

  CENY A PLÁNY PREDPLATNÉHO

 32. Základnú verziu je možné používať pri dodržaní podmienok licencie zadarmo.
 33. Expertná verzia je k dispozícii ako predplatné s mesačným, kvartálnym alebo ročným predplatným. Aktuálnu cenovú ponuku je možné vyžiadať na cenda@cenda.online. Vyhradzujeme si právo cenu kedykoľvek zmeniť.
 34. DOBA PLATNOSTI, UKONČENIE A OBNOVENIE PREDPLATNÉHO

 35. Obdobie predplatného je definované pri nákupe licencie (mesiac, kvartál alebo rok).
 36. Všetky predplatné sa automaticky obnovujú deň po vypršaní licencie.
 37. Obnovovanie predplatného je možné kedykoľvek zrušiť.
 38. Predplatné je možné upraviť alebo zrušiť kontaktovaním našej podpory na cenda@cenda.online.
 39. ZÁKAZNICKÁ PODPORA:

 40. Zákaznícku podporu poskytujeme pomocou e-mailu cenda@cenda.online.
 41. Štandardná doba odpovede je 1 pracovný deň.
 42. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 43. Vyhradzujeme si právo tieto produktové podmienky kedykoľvek zmeniť.
 44. O zmenách týchto podmienok použitia budeme všetkých Užívateľov využívajúcich Expertnú verziu informovať e-mailom.
 45. Ustanovenie týchto produktových podmienok sa riadi českým právnym poriadkom.
 46. Tieto produktové podmienky sú platné a účinné od 1. júla 2022.
 47. Obchodné kontaktné údaje:

  European National Panels s.r.o.
  cenda@cenda.online
  Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika
  IČO: 24309427
  DIČ: CZ24309427
  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195288
  Číslo účtu (CZK): 251734666/0300
  IBAN (CZK): CZ44 0300 0000 0002 5173 4666
  Swift (BIC): CEKOCZPP
  Československá obchodní banka, a.s.
DomovProduktové podmienkyZásady ochrany osobných údajovKontakt
logo
ČENDA