O projekte ČENDA

Za niekoľko rokov našej existencie sme nazbierali rozsiahly súbor dát o Čechoch, Slovákoch, Poliakoch, Maďaroch a Bulharoch a teraz sa o ne chceme podeliť aj s vami. Pozrite si informácie o skupinách obyvateľov, ktoré vás zaujímajú. Zistite veľkosť vašej cieľovej skupiny, porovnávajte si krajiny medzi sebou. Pokiaľ nenájdete skupinu, ktorú potrebujete, kontaktujte nás. Radi pre vás potrebné dáta zmeriame.

Reprezentatívna vzorka populácie

Naša dátová základňa má vzorky o veľkosti: 10 000 v Českej republike, 3 000 na Slovensku, 2 000 v Maďarsku, 2 000 v Poľsku, 1 000 v Bulharsku a je reprezentatívna pre internetovú populáciu staršiu ako 15 rokov podľa kvótnych premenných: vek, pohlavie, vzdelanie, kraj, veľkosť miesta bydliska a ABCDE klasifikácie.

Dáta z 13 oblastí

Naši respondenti sa s nami podelili o informácie o svojom životnom štýle, financiách, vlastnom automobile, domácich zvieratách a o mnohom ďalšom. Všetky tieto údaje vieme tiež krížiť medzi sebou.

Dodržujeme prísne štandardy online výskumu

Regrutácia nových panelistov prebieha rozličnými online aj offline kanálmi. Každého nového člena telefonicky overujeme, kontrola e-mailovej adresy je samozrejmosťou. Vo výskumoch kontrolujeme čas vyplňovania dotazníkov (speeders), klikačov (straight-liners) a dávame pozor na limit na počet vyplnených dotazníkov týždenne a ročne.

Porovnanie s našimi susedmi

Všetky vyhľadané údaje je možné zobraziť pre päť rôznych krajín.

Metodológia

Nábor respondentov

Respondenti sú regrutovaní pomocou širokej škály online a offline kanálov (F2F, CATI, snowball, FB, Google Ads, ...), aby bola zaistená ich rozmanitosť. Viac ako 30 % členov bolo prijatých offline. Nepoužívame žiadne externé databázy ako zdroj nových respondentov ani tzv. „river sampling“.

Overenie identity

 • Dvojité opt-in prihlásenie overené cez e-mail
 • Telefonický pohovor pri registrácii
 • Ďalšie opatrenia kvality

 • Monitorovanie počtu dokončených prieskumov na respondenta (predchádzame profesionalizácii respondentov)
 • Profilové informácie respondentov boli porovnané s odpoveďami v prieskume, aby boli konzistentné
 • Pravidelné kontroly príliš vysokej rýchlosti a náhodného vyplňovania
 • Aktuálnosť dát

  Aby boli všetky informácie aktuálne, požadujeme od všetkých respondentov, aby každých 6 mesiacov aktualizovali svoje osobné údaje a každých 9 mesiacov ich vyzveme na aktualizáciu profilových údajov. Po 12 mesiacoch nečinnosti je respondent považovaný za pasívneho a prestane dostávať pozvánky na výskum.

  Porovnanie skupín v nástroji ČENDA

  Každá charakteristika sa porovnáva s bežnou (online) populáciou. Modrá farba krúžkov signalizuje, že vybraná skupina je štatisticky väčšia ako štandardná populácia, oranžová by znamenala, že skupina je výrazne menšia a čierna by znamenala, že sa skupina nelíši od zvyšku populácie na štatisticky významnej úrovni.

  Veľkosť databáz ČENDA

 • Česká rep.: 10 000 (60 000 aktívnych členov panelu)
 • Slovensko: 3 000 (25 000 aktívnych členov panelu)
 • Poľsko: 2 000 (30 000 aktívnych členov panelu)
 • Maďarsko: 2 000 (30 000 aktívnych členov panelu)
 • Bulharsko: 1 000 (15 000 aktívnych členov panelu)
 • Kvóty

 • CZ, SK: viazané kvóty pre pohlavie a vek, viazané kvóty pre pohlavie a vzdelanie, neviazané kvóty: región, veľkosť bydliska, klasifikácia ABCDE
 • PL, HU, BG: viazané kvóty pre pohlavie a vek, neviazané kvóty pre: vzdelanie, región, veľkosť bydliska
 • Dodržujeme štandardy kvality

 • SIMAR: https://simar.cz/assets/media/files/standardy/Standard_02.pdf
 • ESOMAR: https://esomar.org/uploads/attachments/ckqtawvjq00uukdtrhst5sk9u-iccesomar-international-code-english.pdf
 • Chcete detailnejší rozbor svojej cieľovky?

  Objednajte si prieskum na mieru

  DomovProduktové podmienkyZásady ochrany osobných údajovKontakt
  logo
  ČENDA