O projekcie ČENDA

Na przestrzeni lat nasza firma zebrała szerokie dane o Czechach, Słowakach, Polakach, Węgrach i Bułgarach i chcemy się nimi podzielić również z Tobą. Przeglądaj informacje o grupach społecznych, które Cię interesują. Odkryj jak duży jest Twój target, porównuj poszczególne kraje między sobą. Jeśli nie znajdziesz grupy, która Cię interesuje – skontaktuj się z nami. Chętnie zdobędziemy dla Ciebie potrzebne dane.

Reprezentantywna próbka populacji

Nasza baza danych opiera sie na próbkach w wielkości: 10 000 w Republice Czeskiej, 3 000 na Słowacji, 2 000 na Węgrzech, 2 000 w Polsce, 1 000 w Bułgarii i jest reprezentatywna dla internetowej populacji w wieku powyżej 15 lat zgodnie z kwotowymi zmiennymi: wiek, płeć, wyszktałcenie, region, wielkość miejsca zamieszkania i klasyfikacja ABCDE.

Dane z 13 obszarów

Nasi respondenci podzielili się z nami informacjami o swoim stylu życia, finansach, samochodzie, domowych zwierzakach i wielu więcej. Wszystkie te dane potrafimy ze sobą wiązać.

Trzymamy się wymagających standardów badań online

Rekrutacja nowych panelistów przebiega różnymi kanałami online i offline. Każdy nowy respondent jest weryfikowany telefonicznie, przebiega oczywiście również kontrola jego adresu e-mail. W ankietach sprawdzamy czas wypełniania (speeding), powtarzalność odpowiedzi (straight -lining) i ograniczamy liczbę wypełnianych ankiet tygodniowo i rocznie.

Porównanie z naszym regionem

Wszystkie wyszukane dane można pokazać dla 5 różnych krajów

Metodologia

Rekrutacja respondentów

Respondenci są rekrutovani za pomocą szerokiej gamy kanałów online i offline (F2F, CATI, snowball, FB, Google Ads, ...), aby zagwarantować ich jak największą różnorodność. Powyżej 30 % członków zostało przyjętych offline. Nie korzystamy z zewnętrznych baz danych jako źródła nowych respondentów ani tzw. „river samplingu“.

Weryfikacja tożsamości

 • Podwójne opt-in logowanie potwierdzone w e-mailu
 • Rozmowa telefoniczna przy rejestracji
 • Inne gwarancje jakości

 • Monitorowanie liczby ukończonych ankiet na respondenta (by unikać profesjonalizacji panelistów)
 • Profilove informacje respondentóe są porovnywane z odpowiedziami w badaniu, aby zapewnić ich prawdziwość
 • Regularne sprawdzanie zbyt szybkiego lub przypadkowego wypełniania
 • Aktualność danych

  By zagwarantować aktualność danych prosimy naszych respondentów o aktualizacje danych osobowych co 6 miesięcy. Po 9 miesiącach będziemy tego wymagać, a po 12 miesiącach bez aktualizacji respondent będzie uznany z nieaktywnego i nie będzie otrzymywać zaproszeń do badania.

  Porównanie grup w ČENDZIE

  Każda zmienna jest porównywana ze zwykłą (online) populacją. Niebieski kolor sygnalizuje, że częstotliwość atrybutu jest większa niż w standardowej populacji, pomarańczowa, że wyraźnie mniejsza, a czarna – że grupa pod tym względem nie różni się znacząco od reszty populacji.

  Wielkość bazy danych ČENDA

 • Czechy: 10 000 (60 000 aktywnych członków panelu)
 • Słowacja: 3 000 (25 000 aktywnych członków panelu)
 • Polska: 2 000 (30 000 aktywnych członków panelu)
 • Węgry: 2 000 (30 000 aktywnych członków panelu)
 • Bułgaria: 1 000 (15 000 aktywnych członków panelu)
 • Kwoty

 • CZ, SK: wiązane kwoty dla płci i wieku, wiązane kwoty dla płci i wykształcenia, brzegowe kwoty: region, wielkość miejsca zamieszkania, klasyfikacja ABCDE
 • PL, HU, BG: wiązane kwoty dla płci i wieku, niewiązane kwoty dla wykształcenia, regionu, wielkości miejsca zamieszkania
 • Trzymamy się standardów jakości

 • SIMAR: https://simar.cz/assets/media/files/standardy/Standard_02.pdf
 • ESOMAR: https://esomar.org/uploads/attachments/ckqtawvjq00uukdtrhst5sk9u-iccesomar-international-code-english.pdf
 • Chcesz poznać swój target bardziej szczegółowo?

  Zamów badanie według własnych ustawień

  Strona głównaWarunki korzystania z produktuZasady ochrony danych osobowychKontakt
  logo
  ČENDA